VIA Don Bosco in het kort

 

VIA Don Bosco is een erkende Belgische ngo die onderwijsinstellingen en tewerkstellingsinitiatieven voor jongeren in Afrika en Latijns-Amerika steunt.
Al 50 jaar bieden wij pedagogische en financiële medewerking aan plaatselijke scholen. Het opbouwen van sociale & professionele competenties bij kansarme jongeren vormt de rode draad van onze projecten. Zo helpen we hen om actieve wereldburgers te worden en een plaats op de arbeidsmarkt te vinden. Tegelijk bouwen we bruggen tussen scholen in België en elders in de wereld. Zo timmert VIA Don Bosco aan de weg naar een rechtvaardige samenleving die beantwoordt aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen.

 

Breng de wereld in je klas


VIA Don Bosco helpt jongeren in dialoog te treden met de wereld zodat ze handelen als verantwoordelijke burgers, die zich bewust zijn van het belang van internationale solidariteit en de mogelijkheden om zelf bij te dragen tot een eerlijkere wereld.


Hoe zien wij de toekomst?


Als Belgische en salesiaanse ngo geloven we in de sterkte van een menselijke ontwikkeling gebaseerd op een holistische benadering van vorming en onderwijs. Vorming is de hoeksteen van duurzame ontwikkeling. Het is ons inziens één van de belangrijkste instrumenten om uit de armoede te groeien en om aan een democratische, rechtvaardige en duurzame samenleving te bouwen. Dit is bovendien een belangrijke sleutel om de Sustainable Development Goals te behalen.

 

Download hier de handleiding