Vandaag leeft bijna de helft van de wereldbevolking in een stad. Dit heeft een enorme impact op hoe er in de stad geleefd wordt. Veel zaken komen we tegen in ons dagelijks leven: files, vervuilde straten, weinig groen, betere en slechtere buurten, enz. maar er zijn ook veel gevolgen die we veel minder zichtbaar zijn: hoge luchtvervuiling, kinderarmoede, overbevolking, en zo meer.

 

We kunnen eigenlijk niet meer op deze manier in de stad wonen: we hebben nood aan meer openbaar vervoer, toegankelijkere woningen, meer groen en een slim plan om iedereen te laten samenwonen op een paar vierkante kilometer.

 

Steden meer duurzaam maken is dus wat we moeten doen en iedereen kan daar tot bijdragen:

 

  • Kies voor het openbaar vervoer wanneer mogelijk.
  • Doe aan co-housing wanneer mogelijk.
  • Vraag om meer groen ruimtes in de stad aan de lokale overheden.

click_left