De acht rijksten van de wereld bezitten evenveel als de 3,6 miljard armste mensen van onze planeet. De ongelijkheid is dus nog steeds enorm groot. Ondanks dat in de meeste opkomende landen de armoede in de voorbije decennia is gedaald, leven nog steeds grote delen van de bevolking in armoede. Dit geldt niet alleen voor ontwikkelingslanden, maar ook voor rijke landen. De ongelijkheid steeg hier zelfs nog sterker. In de voorbije 30 jaar nam het inkomen van de rijkste tien procent 7 tot 10 keer meer toe dan dat van de armste tien procent in de OESO-lidstaten.

 

Met SDG 10 willen we de sociale, economische en politieke integratie van iedereen bevorderen, ongeacht leeftijd, geslacht, beperkingen, etniciteit, huidskleur, afkomst, geloofsovertuiging of economische status en hun gelijke kansen verzekeren.

 

De laatste jaren zagen we dat de inkomensongelijkheid tussen landen is verminderd, maar de ongelijkheid binnen de landen zelf is alleen maar groter geworden.

 

Er is dus nog heel wat verandering nodig en ook jij kan mee helpen om deze verandering op hang te trekken:

 

  • Doe mee aan een buddy project voor iemand die het moeilijker heeft. Dit kan op school maar ook veel gemeentes hebben zo’n projecten lopen. Vraag dus zeker eens na.
  • Geef Nederlandse les aan jongeren met een andere taal. Dit maakt voor hen integratie veel gemakkelijker waardoor ze ook meer kansen zullen krijgen.

click_left