Het recht op onderwijs ligt aan de basis van alle andere mensenrechten. Toch zijn 121 miljoen kinderen nog nooit naar school geweest of ze hebben de schoolbanken vroegtijdig verlaten. Dit staat in schril contrast met de belofte van de internationale gemeenschap om tegen 2015 ‘onderwijs voor iedereen’ te creëren. Er werd zeker vooruitgang geboekt, maar toch is er nog heel wat werk aan de winkel.

 

Er zijn vandaag nog steeds 57 miljoen kinderen van basisschoolleeftijd die niet naar school gaan. Dat betekent dat één kind op zes in ontwikkelingslanden geen toegang heeft tot basisonderwijs.

 

Voor adolescenten ligt het aantal inschrijvingen wereldwijd nog lager, in het bijzonder voor meisjes. In 2013 gingen 31 miljoen meisjes van schoolgaande leeftijd niet naar school, vergeleken met 27 miljoen jongens. Wereldwijd zijn nog steeds 781 miljoen volwassenen analfabeet en twee derde van hen zijn vrouwen. Onderwijs voor meisjes vormt dus een integraal onderdeel van de vierde Duurzame Ontwikkelingsdoelstelling. SDG 4 wil dat tegen 2030 alle jongeren en een groot aantal volwassenen kunnen lezen, schrijven en rekenen.

 

Dit zijn de zaken die jij kan doen:

 

  • Doe je best op school! Het is niet altijd gemakkelijk maar het is echt wel belangrijk. Wie weet vind jij later wel iets uit dat de wereld zal veranderen.
  • Indien je in een bepaald vak heel goed bent, denk dan eens na om vrijwillig bijlessen te geven. Het kan kinderen helpen voor wie het leren iets moeilijker is.
  • Zie je het grootser? Contacteer dan een organisatie die scholen in ontwikkelingslanden ondersteunt en vraag hen hoe jij kan helpen.

click_left